Türkiye'nin En Iyi Ve En Kapsamlı Tescilli Espor Blogu.
Esporcuların kalbi...

Son Dakika!

Post Top Ad

Your Ad Spot

4 Mayıs 2021 Salı

Türkiye'deki Oyun Dernekleri

Türkiye'deki Oyun Dernekleri (2021)


Türkiye'deki oyun geliştiricilerimiz için dernekler sizlerle;

TOGED (Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği)

Hedefler:
-Yerli Oyun Ekosistemini Geliştirmek
Türkiye’deki oyun geliştirici firmaların teknik, sosyal ve ekonomik gelişimini arttırarak, uluslararası ölçekteki standartlarını, başarısını ve tanınırlığını arttırmaya çalışmak.

-Sektördekileri Bir Araya GetirmekOyun tasarımcısı, yazılım mühendisi, programcı, görsel sanatçılar, modelciler, ses işleme uzmanları dahil tüm birey ve tüzel kişilerin bir araya getirilmesini sağlamak, onlar için etkili iletişim ortamı oluşturmak.

-Nitelikli İnsan Gücü YetiştirmekOkullarda staj, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim programlarının oluşturulmasını sağlamak, uzmanlaşma alanlarını ve Ar-ge çalışmalarını desteklemek.

-Kamu Bilincini ArttırmakÜlkemizde dijital oyun sektörünün ihtiyaçlarını ve önceliklerini belirlemek amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmak, sektör ile ilgili pozitif algı yaratılmasına yardımcı olmak.

-Uzmanlık Alanları Oluşturmak
Teknik çalışmalar, eğitim ve seminer programları yardımıyla sektördeki insan gücünün verimliliğini ve etkinliğini arttırmaya çalışmak, bu alana insan kaynağı sağlamaya yardımcı olmak.

-Standardizasyonu Sağlamak
Sektör ile ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler ve çalışma koşulları ile ilgili konularda destek olmak, Türkçe kaynak üretilmesine ve yaygınlaştırılasına katkı sağlamak

OYUNDER (Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yayın ve Yapımcıları Derneği)

Misyon:
OYUNDER Türkiye’nin oyun endüstrisini temsil eden ve kar amacı gütmeyen Dernek statüsünde bir birliktir. Üyeleri arasında bağımsız oyun geliştiricileri, yapım ve yayıncıları, tasarımcılar, grafik sanatları uzmanları, animasyon uzmanları, müzisyenler, ses teknisyenleri, alt yükleniciler, sektöre hizmet sağlayan mali uzmanlar, hukukçular, amatör ve profesyonel sektör temsilcileri, teknoloji işletmeleri, öğrenciler ve akademisyenler bulunmaktadır.

Türkiye oyun sektörünü bu alanda dünya üzerinde en iyi yerel koşullara ve en güçlü ekosisteme sahip piyasa haline getirmektir. Bu amaçla yurt için ve yurt dışında tanıtım faaliyetleri yürütecek olan OYUNDER sektörün önünü açacak hukuksal düzenlemelerin oluşturulması için araştırma çalışmaları ve piyasa analizleri gerçekleştirecek ve bunların sonuçlarını yapıcı öneriler haline getirerek hükümet ve yerel makamlar nezdinde paylaşacak ve kanaat önderliği yapacaktır.

Bu doğrultuda OYUNDER basın ile aktif ilişkiler yürüten Ulusal ve Uluslararası Medya, Radyo, Online kanallar ve TV kanalları ile yakın etkileşim içinde olan gelişmiş bir Pazarlama ve Halkla İlişkiler yönetimine sahip olmayı hedeflemiştir. OYUNDER gücünü amacına ulaşmak yolunda faaliyetler yürütmek, üyelerini temsil etmek, onlar için daha iyi çalışma koşulları ve yasal haklar sağlayabilmek için kullanacaktır.

OYUNDER Türkiye’de oyun endüstrisinin sesidir.
http://www.oyunder.org

Vizyon:
OYUNDER’in vizyonu, Türkiye’yi oyun ve etkileşimli medya üretimi yapmak için dünyadaki en ideal yerlerden biri haline getirmektir. Bu amaçla oyun geliştiricilerinin hak ve çıkarları için mücadele etmeyi hedeflemekteyiz.

OYUNDER üç stratejik hedef üzerine odaklanmaktadır: Lobi çalışmaları, bilinçlendirme ve üyelerimize ticari alanda yardım sağlamak. Bunun anlamı, OYUNDER üyelerinin resmi alanda temsil edilmesi, seslerinin medyada duyurulması, ayrıca maliyet indirimi ve iyileştirilmiş iş fırsatları gibi desteklerin temin edilmesidir.
https://www.toged.org

AZES MAĞAZA

Espor'u teorik olarak A'dan Z'ye öğrenmek istiyorsanız aşağıdan ulaşabileceğiniz, 6 farklı büyük platformda yer alan E-kitabımızı okumanızı ve Udemy Eğitimimizi dinlemenizi sizlere kesinlikle öneriyoruz değerli AZES takipçilerimiz.

Keyifli okumalar ve keyifli dinlemeler :)
https://www.adanzyeespor.com/p/azes-magaza.html

KAYNAK:

TOGED:
https://www.toged.org

OYUNDER:
http://www.oyunder.org

Google Play Store A'dan Z'ye Espor Ekitabımız:
https://play.google.com/store/books/details/Or%C3%A7un_Kamil_Kabaday%C4%B1_A_dan_Z_ye_Espor?id=74aRDwAAQBAJ&hl=tr

Google Play Store A'dan Z'ye Espor 2 Ekitabımız:
https://play.google.com/store/books/details?id=_uXmDwAAQBAJ

Google Play Store A'dan Z'ye Espor 3 (Özel Sayı) Ekitabımız:
https://play.google.com/store/books/details/Or%C3%A7un_Kamil_Kabaday%C4%B1_A_dan_Z_ye_Espor_3?id=rJ5cEAAAQBAJ

Udemy A'dan Z'ye Espor Eğitimimiz:
https://www.udemy.com/course/adanzyeespor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Röportajlar

Belediye Espor Projeleri

Nasıl İndirilir Ve Sistem Gereksinimleri

AZES Nedir?

Post Top Ad

Your Ad Spot