Türkiye'nin En Iyi Ve En Kapsamlı Tescilli Espor Blogu.
Esporcuların kalbi...

Son Dakika!

Post Top Ad

Your Ad Spot

31 Ekim 2022 Pazartesi

Espor'da Sağlık: Espor'da Motivasyon Kavramı Ve Psikolojik Desteğin Önemi (Bölüm 3)

Espor'da Motivasyon Kavramı Ve Psikolojik Desteğin Önemi 


Motivasyon, en basit tabiriyle bireyin hedefe yönelik olarak harekete geçmesini sağlayan, davranışlarını şekillendiren ve bu davranışlarını sürdürmelerini sağlayan süreçtir.

Motivasyon içsel ve dışsal motivasyon olarak ele alındığında; dışsal motivasyon, davranışların yönlendirilmesinde rol oynayan dış ödüllere dayanmaktadır. Bu kavramın tersi olan iç motivasyon kavramı ise bireyin herhangi bir dış ödül olmadan, dışsal faktörlerden bağımsız şekilde, kendi kendini motive etmesidir. Espor bakımından dışsal motivasyona; çevreden gelen olumlu tepkiler, oyun ekipmanlarının yenilenmesi, ücret, popülerlik kazanmak gibi unsurlar; içsel motivasyona ise Esporcunun oynanan oyundan keyif alması, oyun becerisinin geliştirilme isteği, takım çalışmasından zevk alma gibi örnekler verilebilir. Her iki motivasyon türü de hedefe ulaşmak için gerekli olsa da araştırmacılar tarafından genel olarak iç motivasyonun performansın olumlu yönde ilerlemesinde daha etkin bir rol oynadığı düşünülmektedir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre bahsedilen içsel motivasyonlar bireylerin tatmin duygusunu sağlarken, dışsal motivasyonlar ise tatminsizlik duygusunu önlemektedir. Herzberg’e göre ise, tatmin sağlamanın en iyi yolu başarılı olmak ve sorumluluk almaktır. Buna yönelik olarak içsel faktörler harekete geçirilmeli ve bunun yanında dışsal faktörler devreden çıkarılmamalıdır.

Espor'da motivasyon kavramı oyuncuların başarılarında rol oynayan önemli faktörlerden biridir. Hedeflerin gerçekleştirilmesi adına bireylerin motivasyonunu sağlaması ve devam ettirmesi gerekmektedir. Oyuncunun uzun saatler boyunca bilgisayar başında kalması, kendisini takıma ait hissetmesi, oyuna odaklanabilmesi ve performansını artırması gibi etkenler bakımından motivasyonun sağlanması büyük önem teşkil eder.

Espor günden güne popülerlik kazanan bir spor dalı olup izleyici kitlesi her geçen gün artmaktadır. Espor turnuvaları azımsanmayacak derecede izleyiciye sahiptir ve oyuncuların büyük bir çoğunluğu geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Sosyal medya platformları da kitlelerin oyunculara ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Espor oyuncuları Twitch gibi platformlardan canlı yayın açarak kitleleri ile iletişime geçmekte, Instagram, Youtube benzeri platformlardan ise takipçiler edinmekte ve bu yollarla popülerlik kazanmaktadır. Bu popülerlik oyuncular için büyük motive kaynağı olup oyunlardaki performanslarını büyük oranda etkilemektedir.

Esporcuların motivasyonunu etkileyen en önemli faktörlerden biri rekabet duygusudur. Espor turnuvalarına konu olan bilgisayar oyunlarının çoğu, fiziki spor dallarında olduğu şekilde niteliği gereği rekabete dayalıdır. Oyunların rekabetçi yapısı, sporcuların psikolojik açıdan motive olmalarını sağladığı gibi bazen stres ve kaygı yaratarak oyuncu performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu olumsuz etkinin önlenmesi için genel manada Esporcunun psikolojik sağlamlık düzeyinin yüksek olması, başarısızlığa tahammülsüzlük becerisinin gelişmiş olması, kaygı ve stresle başa çıkma yeteneğinin ve dürtü kontrol mekanizmasının gelişmiş olması gerekmektedir. Başarısızlığın en önemli nedenlerinden biri dürtü kontrolü mekanizmasının gelişmemiş olmasıdır. Oyuncuların antrenman veya turnuva sırasında yaşadıkları; heyecan, stres, kaygı gibi duygudurumları kontrol etmeleri ve dürtü kontrol mekanizmalarının olumlu şekilde gelişmesi, performanslarına pozitif yönde katkı sağlar. Oyuncuların psikolojik sağlamlıklarının artırılması ve performanslarını etkileyen olumsuz etkenlerle başa çıkmayı öğrenebilmeleri açısından, spor psikologlarından destek alınması çok önemlidir.

Psikolojik destek hem birey hem takım açısından önemli olup, fiziki spor dallarında olduğu gibi Espor dalında da büyük öneme sahiptir. Sporcuların bireysel olarak yaşadığı sorunlar, takım içi iletişim, psikolojik sağlamlılığın artırılması gibi konular, takımların turnuva başarıları açısından değerlendirildiğinde psikolojik desteğe olan ihtiyacın gerekliliği anlaşılacaktır. Ülkemizde yabancı ülkelere nazaran Esporcuların psikolojik destek almalarına verilen önem maalesef çok azdır. Bazı kulüp yönetimleri Esporcuların psikolojik durumlarının turnuva başarılarındaki önemine binaen psikolojik destek alınması konusunda çalışmalar yapsa da çoğunluk, başarıların yalnızca oyuncuların yeteneklerinden ileri geldiği düşüncesiyle psikolojik destekten yoksun kalınmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle bu kadar gelişen ve her geçen gün gelişmekte olan bir sektörde; psikoloji biliminin öneminin anlaşılması, oyuncuların erken yaşlarda ve genel olarak aile desteği olmadan başlamış oldukları bu zorlu kariyerleri süresince psikolojik desteğe ne kadar ihtiyaç duyulduğunun farkına varılması gerekmektedir.

YAZAR
Av. Psikolog Ayça Almas
www.linkedin.com/in/aycaalmas

AZES MAĞAZA

Espor'u teorik olarak A'dan Z'ye öğrenmek istiyorsanız aşağıdan ulaşabileceğiniz, 6 farklı büyük platformda yer alan E-kitabımızı okumanızı ve Udemy Eğitimimizi dinlemenizi sizlere kesinlikle öneriyoruz değerli AZES takipçilerimiz.

Keyifli okumalar ve keyifli dinlemeler :)
https://www.adanzyeespor.com/p/azes-magaza.html

KAYNAK:

Google Play Store A'dan Z'ye Espor Ekitabımız:
https://play.google.com/store/books/details/Or%C3%A7un_Kamil_Kabaday%C4%B1_A_dan_Z_ye_Espor?id=74aRDwAAQBAJ&hl=tr

Google Play Store A'dan Z'ye Espor 2 Ekitabımız:
https://play.google.com/store/books/details?id=_uXmDwAAQBAJ

Google Play Store A'dan Z'ye Espor 3 (Özel Sayı) Ekitabımız:
https://play.google.com/store/books/details/Or%C3%A7un_Kamil_Kabaday%C4%B1_A_dan_Z_ye_Espor_3?id=rJ5cEAAAQBAJ

Udemy A'dan Z'ye Espor Eğitimimiz:
https://www.udemy.com/course/adanzyeespor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Röportajlar

Belediye Espor Projeleri

Nasıl İndirilir Ve Sistem Gereksinimleri

AZES Nedir?

Post Top Ad

Your Ad Spot