Türkiye'nin En Iyi Ve En Kapsamlı Tescilli Espor Blogu.
Esporcuların kalbi...

Son Dakika!

Post Top Ad

Your Ad Spot

17 Ekim 2022 Pazartesi

Espor Hukuku: Espor'da Yeni Vergi Denetimi (Bölüm 4)

Espor Hukuku: Espor'da Yeni Vergi Denetimi (Bölüm 4)


Sevgili espor takipçileri, A’dan Z’ye Espor adlı blogumuza hoş geldiniz.

Espor Hukuku yazı köşemizde her hafta sizlerle buluşacağız demiştik. Bu haftaki konumuz; Espor'da Yeni Vergi Denetimi.

Bir önceki yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.adanzyeespor.com/2020/05/espor-hukuku-takim-ve-oyuncu-iliskisi.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 09.09.2022 tarihinde resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile sosyal medya ve espor gelirlerine vergi denetimi geleceğini açıkladı.

“Yeni ekonomi politikamız Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorununu da çözmeye kararlıyız.” başlığı ile yaptığı paylaşıma ek olarak Risk Analizi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda oluşabilecek vergi kayıplarının detaylıca incelendiğini belirten Nureddin Nebati, e-ticaret ile ortaya çıkan iş modelleri ve pazarlama stratejilerinin RADAR sistemi ile yakından incelendiğini ifade etti.

Peki Nedir Bu RADAR Sistemi?
Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi vergisel işlemlerde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için kurulmuş olup, mali ve finansal verilerin sistemsel ve detaylı analizleri gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. RADAR sistemi Risk Analizi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 222 inci maddesine göre Risk Analizi Genel Müdürlüğünün görevleri;

“MADDE 222- (Başlığı ile Birlikte Yeniden Düzenleme:RG-18/4/2020-31103-CK-60/4 md.)

(1) Risk Analizi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri araştırmak, bunların önlenmesine yönelik risk analiz ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek,
b) Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlamak,
c) Risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını, belirlenen plan ve programlar dâhilinde tanımlanan risk senaryoları, veri modellemeleri ve elektronik ortamdaki dâhil olmak üzere ilgili mevzuatına göre temin edilen her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtlar üzerinden çeşitli analiz araçlarını kullanmak suretiyle gerçekleştirmek,
ç) Risk analizi ve değerlendirme çalışmalarına ait sonuçları raporlara bağlayarak gerekli önlemlerin alınmasını teminen bu raporları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına iletmek ve bu kurumlarca alınan önlemlerin sonuçlarını takip etmek, analiz etmek ve gerek görüldüğünde ilgili kurumlar ile paylaşmak,
d) Risk analizi ve değerlendirme çalışmaları için kanunları veya faaliyet konuları gereğince ekonomik olaylara ilişkin kayıt tutan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerine Bakanlık ve ilgili Bakanlığın veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yetkili organlarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak birlikte belirleyeceği usul ve esaslar dâhilinde erişim sistemi kurmak, bu kurumlarla birlikte gerekli çalışmaları yürütmek,
e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

şeklindedir.

Kararnamede bahsedilen Risk Analizi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi (RADAR) ile, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin araştırılması ve bunların önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmiştir.

Espor Sektörü İnceleme Altında
Bakan Nebati, e-ticaret ile ortaya çıkan iş modelleri ve pazarlama stratejilerinin RADAR sistemi ile denetleneceğini, yapılan denetimlerin sıklığının ve çapının arttırılacağını, sektöre yönelik tüm verinin mali ve finansal boyutunun yakından inceleneceğini belirtti.

Sosyal medya üzerinden elde edilen reklam gelirleri, canlı yayın platform gelirleri, içerik üretim gelirleri, çevrimiçi oyun gelirleri yani kısaca sosyal medya gelirlerinin vergisel yükümlülük çerçevesinde izlendiğini belirten Nureddin Nebati; Youtube, Facebook, Instagram, Bigo Live, TikTok, ve Scorp platformları üzerinden 65 bin kişinin analiz edildiğini belirtti. Söz konusu analizler ile, bahsedilen sosyal medya platformlarından gelir elde eden mükelleflerin, vergi yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirip getirmedikleri denetlenecek.

Bu platformların yanı sıra oyun sektöründeki hızlı büyümeye dikkat çeken Bakan, espor sektöründe elde edilen; oyuncu, turnuva, kulüp, reklam bazlı tüm gelirlerin RADAR sistemi ile incelemeye alındığını vurguladı. Söz konusu espor sektöründe elde edilen gelirler bakımından bugüne kadar 3 bin kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldığını ifade etti.

Espor geleneksel spor dallarından pek çok yönü ile farklılık göstermektedir. Vergilendirme sistemi ile ilgisi ekonomik boyut çerçevesinde değerlendirilmektedir. Espor sektörü gün geçtikçe büyümekte olup Gençlik ve Spor Bakanlığı Espor Raporuna göre (2018) küresel olarak espor gelirleri yıla yaklaşık %38 civarında bir artış göstermektedir. Espor Türkiye’de izlenme sayısında göre futbolun ardından gelen ikinci spor dalı konumuna ulaşmış durumdadır. Esporun her geçen gün kitlesini büyütmesi ve hızla büyüyen ekonomisi, otoritelerin de espor sektörünü daha yakından tanımasına olanak sağlamaktadır.

24 Nisan 2018 tarih ve 277144 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile Türkiye Espor Federasyonu Başkanlığı kurulmuş ve Gençlik ve Spor Bakanlığı onayıyla hakemlerin görev, yetki ve sorumluklarını ve sporcuların lisans, vize, transferler işlemlerini hangi esaslara göre yapacaklarını belirleyen talimatları da yayınladığı, teşkilatlanmanın oluştuğu görülmektedir. Bu anlamda federasyonun kurulup teşkilatlandığı, sporcuların ve hakemlerinin lisanslandığı gibi hususlar değerlendirildiğinde, esporun üst otoritelerce tanındığı açıktır. Sektörün ekonomik büyüklüğü ve söz konusu büyüklüğün artış hızı dikkate alındığında, vergilendirme bakımından espor sektörü ve esporcuların, otoritelerce mercek altında tutulacağının sinyallerinin verildiğini görmekteyiz.

Bir sonraki Espor Hukuku yazımızda görüşmek üzere takipte kalın.

YAZAR
Av. Ayça Almas
www.linkedin.com/in/aycaalmas

AZES MAĞAZA

Espor'u teorik olarak A'dan Z'ye öğrenmek istiyorsanız aşağıdan ulaşabileceğiniz, 6 farklı büyük platformda yer alan E-kitabımızı okumanızı ve Udemy Eğitimimizi dinlemenizi sizlere kesinlikle öneriyoruz değerli AZES takipçilerimiz.

Keyifli okumalar ve keyifli dinlemeler :)
https://www.adanzyeespor.com/p/azes-magaza.html

KAYNAK:

1. 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
2. Türkiye Espor Federasyonu web sitesi http://tesfed.gov.tr
3. Makale, Dünyada ve Türkiye'de Espor Ekonomisi; Gökhan Çakmak
4. https://www.tamindir.com/haber/sosyal-medya-ve-espor-gelirlerine-vergi-denetimi-geliyor_75936
5. Makale, Esporcuların vergilendirilmesi; Tamer Türkyılmaz
6. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) 25.07.2019 tarihli, “Spor kulübü derneği iktisadi işletmesi tarafından Espor kulübüne kayıtlı Espor oyuncularına yapılan ödemelerin vergilendirilmesi” konulu özelge

Google Play Store A'dan Z'ye Espor Ekitabımız:
https://play.google.com/store/books/details/Or%C3%A7un_Kamil_Kabaday%C4%B1_A_dan_Z_ye_Espor?id=74aRDwAAQBAJ&hl=tr

Google Play Store A'dan Z'ye Espor 2 Ekitabımız:
https://play.google.com/store/books/details?id=_uXmDwAAQBAJ

Google Play Store A'dan Z'ye Espor 3 (Özel Sayı) Ekitabımız:
https://play.google.com/store/books/details/Or%C3%A7un_Kamil_Kabaday%C4%B1_A_dan_Z_ye_Espor_3?id=rJ5cEAAAQBAJ

Udemy A'dan Z'ye Espor Eğitimimiz:
https://www.udemy.com/course/adanzyeespor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Röportajlar

Belediye Espor Projeleri

Nasıl İndirilir Ve Sistem Gereksinimleri

AZES Nedir?

Post Top Ad

Your Ad Spot